លោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអេង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំសម្រេច ស្តីពីលទ្ធផល នៃការពិនិត្យ លើកំណែព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និងសេចក្តីសម្រេចផ្សេងៗ របស់ គ.ជ.ប.ជ

BY SOM SIVWIN

Published on 12 Sep, 2023

លោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអេង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាអនុប្រធានអចិន្រ្តៃយ៍គ.ជ.ប.ជ  បាន ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំសម្រេច ស្តីពីលទ្ធផល នៃការពិនិត្យ លើកំណែព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និងសេចក្តីសម្រេចផ្សេងៗ របស់ គ.ជ.ប.ជ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគ.ជ.ប.ជ៖ នៅថ្ងៃអង្គារ ទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ លោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអេង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាអនុប្រធានអចិន្រ្តៃយ៍គ.ជ.ប.ជ បាន ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្តីពីលទ្ធផល នៃការពិនិត្យ លើកំណែព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និងសេចក្តីសម្រេចផ្សេងៗ របស់ គ.ជ.ប.ជ មុនធ្វើរបាយការណ៍ ទៅឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិត ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ។ មានការអញ្ជើញ ចូលរួមពី លោកជំទាវ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក វេជ្ជបណ្ឌិត ប៉ុណ្ណ សំខាន់ អគ្គលេខាធិការ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អគ្គលេខាធិការរង ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន ប្រធានក្រុមជំនួយកិច្ចការទាំង ០៦ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប.ជ នៅបន្ទប់ប្រជុំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប.ជ ។


   

Official Telegram NCCT Cambodia