ព្រឹត្តិបត្រផ្សព្វផ្សាយ

បើកកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួង ស្តីពីការ ដកពិសោធន៍លើការងារគ្រប់គ្រង លំហូរមិនប្រក្រតី នៃពលករឆ្លងកាត់ព្រំដែន
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល គ្រូបង្គោល ស្តីពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្ស ដើម្បីផ្តល់សេវាសមស្រប រយៈពេលបីថ្ងៃ នៅក្រសួងមហាផ្តៃ
កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ស្តីពីការរៀបចំវិធានការគ្រប់គ្រងលំហូរមិនប្រក្រតី នៃពលករឆ្លងកាត់ព្រំដែន
បិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការកំណត់ អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សដើម្បីផ្តល់សេវាសមស្រប នៅសាលាខេត្តកណ្តាល ថ្ងៃទី២៦-២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦
តំណាងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាជួបសំណេះសំណាលអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជា
ប្រជុំពិនិត្យបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស
ផែនការសកម្មភាពជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស ឆ្នាំ២០១៧-២០១៨
ទិវាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស ១២ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

   

Official Telegram NCCT Cambodia