ក្រសួងការងារអំពាវនាវឱ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការផ្សព្វផ្សាយអំពីការជ្រើសពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី

BY SOM SIVWIN

Published on 09 Jun, 2023

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួង​ការងារបណ្ដុះបណ្ដាល​និង​វិជ្ជាជីវៈ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ជូនដំណឹងឱ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់​ ដោយសារថ្មីៗនេះ ក្រសួងទទួលបានព័ត៌មានថា មានជនខិលខូច​មួយចំនួន​បានធ្វើ​សកម្មភាព​ផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើស​ និង​ប្រមូល​ថវិកា​ពីប្រជាពលរដ្ឋ​ ដោយអះអាងថា អាចបញ្ជូន​ទៅធ្វើការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី​បាន។ ក្រសួងការងារ​បាន​បញ្ជាក់​ថា មកដល់ពេលនេះ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា និង​រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី​ពុំមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​លើការបញ្ជូន​ពលករ​កម្ពុជា​ទៅ​ធ្វើ​ការ​នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឡើយ។ ក្រសួងសូមអំពាវនាវ​ដល់បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ឱ្យ​មាន​ការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់ចំពោះរាល់ការផ្សព្វផ្សាយ​អំពីការជ្រើសរើស​ និង​បញ្ជូនពលករខ្មែរ​ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ។

 

 


   

Official Telegram NCCT Cambodia