សិក្ខាសាលាកម្រិតខ្ពស់ ស្តីពី «ការពិនិត្យ និងឯកភាពលើកម្មវិធីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងអង្គការUnicef សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤-២០២៨»

BY SOM SIVWIN

Published on 03 Oct, 2023

ភ្នំពេញ-សូហ្វីតែលភូគីត្រា៖ នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៍ទោ កែវ សុវណ្ណារ៉ា អគ្គលេខាធិការរង បានអញ្ជើញចូលរួម សិក្ខាសាលាកម្រិតខ្ពស់ ស្តីពី «ការពិនិត្យ និងឯកភាពលើកម្មវិធីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងអង្គការUnicef សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤-២០២៨» ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ប៊ិន ត្រឈៃ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងផែនការ មានសមាសភាពចូលរួមសរុប ១១១នាក់ ដែលក្នុងនោះមានតំណាងមកពី ១.ក្រសួងសុខាភិបាល ២.ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ៣.ក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ ៤.ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ៥.ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ៦.ក្រសួងបរិស្ថាន ៧.ក្រសួងមហាផ្ទៃ ៨.ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ៩.ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ១០.ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ១១.ក្រសួងកិច្ចការនារី ១២.ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា ១៣.ក្រសួងយុត្តិធម៌ ១៤.ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម ។ 


   

Official Telegram NCCT Cambodia