សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់លោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអេង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គ.ជ.ប.ជ ស្តីពីស្ត្រីមានតួនាទីជាអធិការរងនគរបាលស្រុកសៀមប៉ាង បានបំបៅដោះកូនក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចការងារ ទៅកាន់ឯកឧត្តមអភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង

BY SOM SIVWIN

Published on 10 Mar, 2021

លោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអេង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ គ.ជ.ប.ជ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ និងផ្ញើរជូនលិខិតដែលមានខ្លឹមសារ ពាក់ព័ន្ធនឹងស្រ្តីជាអធិការរងនគរបាលស្រុក បំបៅដោះកូនក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចការងារ ទៅកាន់ឯកឧត្តមអភិបាល នៃគណៈអភិបាល ខេត្តស្ទឹងត្រែង ។
  
Official Telegram NCCT Cambodia

© ?
Page generated in 0.0139 seconds, with 7 database query and 0 memcache.