ពិធីចុះអនុស្សារណៈយោគយល់រវាងគណៈកម្មាការធិការជាតិ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស គ.ជ.ប.ជ ជាមួយនឹងអង្គការអេរិច Erikshjalpen

BY SOM SIVWIN

Published on 11 Feb, 2022

ពិធីចុះអនុស្សារណៈយោគយល់រវាងគណៈកម្មាការធិការជាតិ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស គ.ជ.ប.ជ ជាមួយនឹងអង្គការអេរិច Erikshjalpen  

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប.ជ ៖ ពិធីចុះអនុស្សារណៈយោគយល់រវាងគណៈកម្មាការធិការជាតិ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស គ.ជ.ប.ជ ជាមួយនឹងអង្គការអេរិច (Erikshjalpen)  នារសៀលថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ហៈ ឆ្នាំ២០២២ នៅបន្ទប់ប្រជុំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប.ជ ។ មានការអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីលោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអេង រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាអនុប្រធាន អចិន្រ្តៃយ៍ គ.ជ.ប.ជ លោកជំទាវ ឧ.ឯក ប៉ុណ្ណ សំខាន់ អគ្គលេខាធិការគ.ជ.ប.ជ ប្រធានអង្គការអេរិចប្រចាំកម្ពុជា និងសហការី ឯកឧត្តមលោកជំទាវ ជាអគ្គលេខាធិការរង  ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប.ជ  ប្រធានក្រុមការងារជំនាញទាំង៦ របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប.ជ ។​​​

 

 

 

 


   

Official Telegram NCCT Cambodia