សមាសភាពក្រុមការងារ កិច្ចការយុត្តិធម៌

ល.រ ឈ្មោះ មុខតំណែង សមាជិកភាព
ឯកឧត្តម អង្គ វង្ស វឌ្ឍានា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ ប្រធាន
ឯកឧត្តម កើត រិទ្ធ រដ្ឋលេខាធិការ​​​ក្រសួងយុត្តិធម៌ អនុប្រធាន​អចិន្ត្រយ៍
លោក ង៉ែត សារ៉ាត ព្រះរាជអាជ្ញានៃមហាអយ្យការ អមសាលាឧទ្ធរណ៍ក្រសួងយុត្តិធម៌ អនុប្រធាន
ឯកឧត្តម ប៉ែន ពេជ្រសាលី អគ្គនាយក នៃអគ្គយកដ្ឋានកិច្ចការអយ្យការក្រសួងយុត្តិធម៌ អនុប្រធាន
ឯកឧត្តម ឧ.ឯក យឹម វិរៈ អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប.ជក្រសួងមហាផ្ទៃ អនុប្រធាន
ឯកឧត្តម តូច ចាន់នី អគ្គនាយកបច្ចេកទេសក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា សមាជិក
ឯកឧត្តម សូ ឌីម៉ា អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃ សមាជិក
ឯកឧត្តម ឧ.ឯក ឃុន សំបូរ អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃ សមាជិក
លោកជំទាវ ឧ.ឯក ឌុច ដាណា អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃ សមាជិក
១០ លោក គឹម សុវណ្ណា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានច្បាប់ កុងស៊ុលក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ សមាជិក
១១ លោក សុច សុផាន់ណារ៉ា អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការអយ្យការ និងព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងយុត្តិធម៌ សមាជិក
១២ លោកស្រី ស៊ុន វណ្ណា អគ្គនាយករងក្រសួងកិច្ចការនារី សមាជិក
១៣ លោក ឧ.ទោ ជីវ ផល្លី អនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជនក្រសួងមហាផ្ទៃ សមាជិក
១៤ លោក ឧ.ត្រី លី ឡាយ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជនក្រសួងមហាផ្ទៃ សមាជិក
១៥ លោក វ.ឯក សូរ សារិន ស្នងការរង ស្នងការដ្ឋានយុត្តិធម៌ក្រសួងកងរាជអាវុធលើផ្ទៃប្រទេស សមាជិក
១៦ លោក ឌី មថិលា អនុប្រធានការិយាល័យក្រសួងយុត្តិធម៌ សមាជិក
១៧ តំណាង អង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធជាតិ និងអន្តរជាតិអង្គការ សមាជិក

 


   

Official Telegram NCCT Cambodia