សំណើសុំគោលការណ៍ដោះស្រាយករណីទារកដែលកើតដោយការជួលស្រ្តីខ្មែរឱ្យពពោះជំនួស ដើម្បីយកទារកទៅចិញ្ចឹមនៅក្រៅប្រទេស

  

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង© ២០១៧

គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស