សន្ទរកថា

សន្ទុរកថាសម្តេចក្រឡាហោមមតិ
មតិស្វាគមន៍របស់លោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអេងមតិ

  

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង© ២០១៧

គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស