កិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីការជ្រើសរើសពលករ រវាងរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផ្សេងៗ
អនុស្សារណៈរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីបង្កើត និងដំណើរការគណៈកម្មាធិការរួម កម្ពុជា អាមេរិក សំរាប់ធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ផ្សេងៗ
អនុស្សរណៈកម្ពុជា-ចិន ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នៅវិមានសន្តិភាពសសរ

  

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង© ២០១៧

គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស